Cégeknek

/Cégeknek
Cégeknek2018-12-11T21:30:59+00:00

Könyvelés Cégeknek

Cégünk az ICB (Institute of Certified Bookkeepers) működési engedélyével rendelkezik. Szakmai felelősségbiztosításunk 100 000 font kárfedezettel bír, de büszkék vagyunk arra, hogy ezt még sosem kellett igénybe venni. Több éves angol könyvelési tapasztalatunkkal állunk az Ön rendelkezésére is az alábbi feltételek mellett:

Tájékoztatjuk, hogy cégünk angliai könyvelő és nem könyvvizsgáló iroda, így csak egyesült királyságbeli kisvállalkozásokat tud fogadni könyvelési ügyfélként, aminek az éves 6.5 millió font forgalom alatti vállalkozások és cégek felelnek meg.

Az alábbi területeken kiemelt tapasztalatunk van több száz cégnek végzett könyvelés után:

 • Nagykereskedelem és háromszög-kereskedelem az EU-n belül
 • Anglián belüli kiskereskedelem és szolgáltatások (számítástechnikai szolgáltatások, mérnöki szolgáltatások, orvosi szolgáltatások, ház körüli szolgáltatások stb.)
 • Internetes kereskedelem

Az alábbi ügyfelekkel sajnos nem tudunk foglalkozni a helyzetük specialitása miatt:

 • Pénzügyi tevékenységet végző cégek (tőzsdei, értékpapír és befektetési arany kereskedelem, befektetések, opciós ügyletek stb.)
 • MLM tevékenységet végző cégek
 • Felnőttszolgáltatással foglalkozó vagy ahhoz kötődő tevékenységet végző cégek, illetve vállalkozások
 • Nagy összegű készpénzes tranzakciókat folytató cégek (pl. ékszer- vagy autókereskedők)
 • Nagy számla forgalmú cégek, melyek könyvelése nem automatizálható (pl. boltok, építkezések stb.)

Társasági adó

Corporation Tax (Társasági adó) Angliában

A Corporation Tax a nyereség után fizetendő adó az angliai vállalkozások életében.

A bevallása és megfizetése nem kötött meghatározott naptári naphoz, hanem minden cég saját számlázási periódusának végén kell erre sort keríteni.

Ellenben a többi adó fajtával előfordulhat, hogy a Társasági adót hamarabb kell befizetni, mint bevallani, mivel a befizetésére 9 hónap, a bevallására pedig 12 hónap áll rendelkezésre.

Tehát például ha az Ön cégének számlázási éve március 31.-én ér véget, akkor a következő december 31-ig kell befizetnie a társasági adót, és következő év máricus 31-ig kell beadni az erre vonatkozó bevallást.

A társasági adó mértéke Angliában (2018/19):

A profittól függetlenül: 19%

Ha úgy dönt, hogy LTD-je társasági adóbevallását cégünkre bízza, kérem írjon az info@evabookkeeping.co.uk e-mail címre.

Igazgatói SZJA bevallás

Igazgatói személyi jövedelemadó bevallás

Angliában azzal egyidőben, hogy valaki egy LTD igazgatója lesz regisztrálnia kell az Igazgatónak magának is az Önadózó (Self-Assessment) rendszerben és éves személyi jövedelemadó bevallást kell beadni.

A személyi jövedelemadó minden év április 6-tól következő év április 5-ig tart, majd ezután kell az adóbevallást elkészíteni papír alapon október 31-ig vagy online január 31-ig.

A kötelezettség alól akkor sincs kivétel, ha éppen még semmilyen jövedelme nem származott a cégből, mert a kezdeti szakaszban nem tud még fizetést kivenni, vagy ha nem angol adórezidens.

Egyedüli kivételként a non-profit cégek, alapítványok igazgatói szerepelnek, akik semmilyen pénzügyi és természetbeni juttatást nem kapnak a cégből.

Ügyfeleink részére a regisztrációt és a bevallást is el tudjuk végezni meghatalmazás után.

Ha erre van szüksége és még nem ügyfelünk, kérem keressen elérhetőségeink egyikén.

Angol adónemek

A személyi jövedelemadót magánemberek fizetik a jövedelmük után, ami több forrásból származhat, úgymint: fizetés, kamat, ingatlanjövedelem, vállalkozói nyereség, osztalék, stb.

A személyi jövedelemadó éve minden április 6-tól követekező április 5-ig tart.

Egyszerű alkalmazottaknak nem kell személyi jövedelemadó bevallást készíteniük, de bonyolultabb helyzetekben a “Self-Assessment” rendszeren keresztül SZJA bevallást kell készíteni és beadni papír alapon az adóévet követő október 31-ig vagy online következő év január 31-ig.

Ez az az adónem, amit a cégek fizetnek a nyereségük után.

A nyereséget a társasági adóbevallás (CT600) során kell megadni, amit a teljes mérleg és éves zárás kíséretében kell beküldeni az adóhivatalnak a pénzügy év zárása utáni 12 hónapon belül.

A PAYE (Pay As You Earn) rendszerén keresztül kell az alkalmazottak fizetése után az SZJA és járulék terheket kiszámolni, illetve befizetni. A bérszámfejtési rendszer többféle bevallást igényel, ami az alkalmazottak beléptetésével, kiléptetésével és keresetigazolásával kapcsolatos, gyakorlatilag önálló része az angol könyvelésnek.

Az ÁFA az angol forgalom után megfizetendő adó. Amint egy cég vagy egyéni vállalkozó forgalma eléri a regisztrációs limitet, kötelezően be kell lépni az ÁFA körbe. Ennek következménye, hogy az eladások árát ÁFÁval kell terhelni, amit be kell fizetni az angol államkasszába, valamint a vásárlások során megfizetett ÁFÁt vissza lehet igényelni.

A felsoroltakon kívül Angliában is többféle adónem létezik még, úgymint tőkenyereség adó, örökösödési adó, stb, de ezek az egyszerű vállalkozások életének nem részei, így külön nem is térünk ki itt rá.

Bevallások

CÉGEK BEVALLÁSI KÖTELEZETTSÉGEI

CONFIRMATION STATEMENT (korábban: ANNUAL RETURN) – ÉVES ADATSZOLGÁLTATÁSI JELENTÉS A CÉGBÍRÓSÁG FELÉ

Ez a bevallás nem könyveléssel kapcsolatos, hanem a Cégbíróság felé tett adatszolgáltatás a cég jelenlegi állapotáról, székhelyéről, igazgatóiról és azok adataitól, tulajdonosairól, irányítóiról, tőkéjéről, tevékenységéről. Beadható online és papíron is. Mindkét esetben hivatali illeték is fizetendő. Általában az alapítás évfordulója után  esedékes először, majd utána évente.

ANNUAL ACCOUNTS – ÉVES MÉRLEG LEADÁSA A CÉGBÍRÓSÁGNAK

Angol kisvállalkozások egyszerűsített mérleget adhatnak be az éves pénzügyi jelentésük során a Cégbíróság felé. Ez egy rövidebb formája az adóhivatal által megkövetelt teljes mérlegnek és nyereségkimutatásnak. Mivel a két hivatal teljesen különálló, a Cégbírósági Annual Accounts leadása nem helyettesíti az éves társasági adóbevallást az Adóhivatal felé. A legegyszerűbb a két bevallást egyszerre elkészíteni és beadni mindkét hivatalnak, így biztosan nem marad ki egy sem. Az Annual Accounts beadás elmulasztása automatikus büntetést von maga után, mely időarányosan emelkedik.

CT600 – TÁRSASÁGI NYERESÉGADÓ BEVALLÁS

Ez a cégek pénzügyi évének és nyereségének bevallása a teljes mérleg leadásával együtt. A bevallásra általában a pénzügyi évforduló után 12 hónappal kell sort keríteni, elmulasztása automatikus büntetéssel jár.

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ BEVALLÁS

Függetlenül attól, hogy egy angol cég igazgatója mennyit keresett a cégéből, vagy hogy volt-e fizetése egyáltalán, pusztán az igazgatói státusz okán kötelező személyi jövedelemadó bevallást beadni minden érintett adóévben az igazgatóság ideje alatt. Kivételt egyedül a non-profit alapítványok fizetés nélküli igazgatói képeznek. A bevallásban minden keresetet fel kell tüntetni, nem csak a cégből származókat.

BÉRSZÁMFEJTÉSI BEVALLÁSOK

Bármilyen vállalkozás, ami alkalmazottakat foglalkoztat ezzel kapcsolatos számos bérszámfejtési bevallásra kötelezett, mind az alkalmazottak be-és kilépésekor, mind az adóév végén. A bevallásokra akkor is szükség van, ha csak a cég egyedüli tulajdonosa és igazgatója van a bérszámfejtési rendszeren.

ÁFA BEVALLÁSOK

Bármilyen üzlet (nem csak cégek, egyéni vállalkozók is), amelynek forgalma átlépi az ÁFA regisztrációs határt egy összefüggő 12 hónapban be kell lépjen az ÁFA körbe. A regisztrációról kapott határozatban szerepel az ÁFA adószám mellett az ÁFA periódusok meghatározása is, mely cégenként különböző lehet. Vannak cégek, akiknek januárban, vannak akiknek februárban vagy márciusban ér véget az ÁFA periódusa, és onnantól negyedévente ÁFA bevallásra kötelezettek. Az ÁFA bevallás elmaradása esetén az adóhivatal automatikusan kiszámlázza a feltételezett átalány áfát, mely összege bármi lehet a cég korábbi működését vagy regisztrációkor megadott várható forgalmát figyelembe véve. Amennyiben a beadás továbbra sem kerül beadásra, az átalány ÁFÁt hajtják be a cégen.

ALVÓ CÉG BEVALLÁSAI

Ha a cég meg is szűnik működni, sajnos a bevallási kötelezettségei azzal egyidőben nem múlnak el. Nem működő, vagyis alvó cégeknek is be kell adni az éves Annual Return és Annual Accounts bevallásokat a Cégbíróságnak és az Adóhivatalnak (utóbbi alól kivétel, ha az adóhivatal határozatban nem kéri ezt az alvó cégtől)

Fizetés vagy Osztalék?

Fizetés csak Angliában elvégzett munka után vehető fel, csak az a jövedelem esik angol bérszámfejtés alá, ami Angliában elvégzett munka után jár. Egyéb esetben “távmunkáról” van szó, és a távmunka szabályai szerint kell eljárni.

Azt, hogy kinek mi a megfelelő fizetési összeg mindig az egyéni körülmények figyelembe vételével kell meghatározni, hiszen sok múlik azon, hogy kinek mekkora az összes várható profit a cégben, van-e egyéb jövedelem a cégen kívül, stb.

A fizetéseknél 3 különböző szituáció lehetséges:

 1. A fizetés összege az “alacsony kereseti határ – Lower Earning Limit” alatt marad. Ennek összege jelenleg havi 503 font. Ebben az esetben a fizetésnek nincsen adó és járulékvonzata, nem keletkeztet TB jogviszonyt, így a cégnek nem kell regisztrálnia, mint munkáltató és bérszámfejtést végeznie. Azonban, ha akár egy alkalmazottnak is van másik jövedelme a cégen kívül, vagy az adóévben dolgozott más munkahelyen is, akkor már nincs mentesség a munkáltatói regisztráció alól. Továbbá ha a fizetés ezen a szinten van tartva, bár lehetőség lenne többre is, annak az a hátránya, hogy a cég igazgatója az adómentesen kivehető keresetének csak a töredékét használja fel, és a cégben maradt nyereségre be kell fizetnie a társasági adót, mielőtt kivehetné osztalékként, ezért ezt az opciót csak annak javasoljuk, akinek nincs is lehetősége többet kivenni.
 2. A fizetés összege a “Kereseti határ – Earning Limit” alatt van, ami jelenleg 702 font. Ebben az esetben adó és járulékfizetési kötelezettség még sem a munkavállaló sem a munkáltató részéről nem lép fel, de TB jogviszony már keletkezik. Ezen a ponton a cégnek már regisztrálnia kell, mint munkáltató és bérszámfejtést kell vezetnie.
 3. A fizetés a “Kereseti határ – Earning Limit” felett van. Ekkor már fellép adó és járulékfizetési kötelezettség annak arányában, amennyivel a fizetés a limit felett van.

Munkáltatói regisztráció és bérszámfejtés szükséges.

A kivett fizetés a cégben alkalmazotti költségként jelenik meg és csökkenti a nyereségalapot társasági adó szempontjából.

 • Az osztalék bármikor kivehető a cégből, de az egyszerű kiutalásnál több kell ahhoz, hogy ez ne minősüljön “sikkasztásnak”. Ahhoz, hogy az osztalék kiutalásra kerüljön a következő lépéseket kell követni:
 • Meg kell határozni a céges nyereséget
 • Meg kell határozni a társasági adót a nyereségre
 • A kettő különbözete adja meg azt az összeget, amit fel lehet venni osztalékként
 • Az osztalék kiutalása előtt Igazgató testületi jegyzőkönyv kell, hogy szülessen az osztalék mértékéről
 • És ki kell állítani az osztalék kimutatásokat, amiket minden tulajdonos részére ki kell adni, és amik tartalmazzák az osztalékon lévő adójóváírást is. Mindez a tulajdonosok év végi adóbevallásához szükséges kimutatás, amit meg kell őrizni.

Nincs törvényi előírás arra vonatkozóan, hogy mikor kell vagy lehet felvenni osztalékot, de a fenti formalitások miatt a negyedéves vagy féléves osztalék kifizetést javasoljuk.

Az osztalék előnye, hogy járulék kötelezettség nincsen utána. Hátránya, hogy az adómentesség nem vehető rá igénybe, a 19%-os társasági adót mindenképp be kell fizetni a céges nyereségre, mielőtt az kivehető osztalékként. Külön osztalékadóval is kell számolni a 2016/17-es adóévtől. A 2017/18-as adóévben az osztalék 2000 font feletti összege adóköteles. Ekkor SZJA bevallást is be kell adni, az osztalékadót annak keretein belül kell megfizetni.

Külföldi rezidens tulajdonos osztaléka általában az adórezidencia helyén is beleszámít az adózásba, mint külföldről kapott osztalékjövedelem.